Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

1o Γυμνάσιο Αίγινας ( Α τάξη:Τα μορφικά στοιχεία σε μια ζωγραφιά)

Α΄Γυμνασίου
Γραμμή, επιφάνεια, σύνθεση
Θέμα: Το δέντρο 





Αντίθετα χρώματα
Θέμα: η ένταση σε μια εικόνα μέσα από τον συνδυασμό αντίθετων χρωμάτων


 Άξονες
Θέμα: Σύνθεση μιας εικόνας σε  προκαθορισμένους άξονες



Σύνθεση και ρυθμός
Θέμα: Δημιουργία τριών ειδών ρυθμού (κανονικός, εναλλασσόμενος, αναπτυσσόμενος) σε ένα τοπίο



Προοπτική
Θέμα: Το δωμάτιο



Προοπτική
Θέμα:Το τοπίο  



Υπεύθυνος: Ανδρέας Κωστόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου